Yoshikawa's Story

 

Chikako Yoshikawa 

Area:Hokkaido Prefecture JPN

Study: Musashino Art University Sculputer Course

Works